Nieuws

 • Onduidelijk akkoord zonder financiële onderbouwing

  © VVD Baarn

  Afgelopen week werd dan eindelijk het coalitieakkoord van Voor Baarn, GL, PvdA en D66 gepresenteerd. De verwachte “ruk naar links” was niet eens de teleurstelling, die zat er aan te komen. Wat wel teleurstellend was, dat dit akkoord geen enkele doelstelling bevat of financiële onderbouwing. Hoe gaan wij hiermee om? Lees verder

 • Update en perspectief voor juni

  In Baarn vorderen de coalitie-onderhandelingen langzaam maar schijnbaar gestaag. Hoe staat de VVD daarin? Lees verder

 • Geslaagde ledenbijeenkomst 2 april

  © VVD Baarn

  Met de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug en de nieuwjaarsborrel nog te goed, kwam onze ledenbijeenkomst van 2 april op een goed moment. Lees verder

 • VVD Baarn terug van 5 naar 3 zetels

  © VVD Baarn

  De verkiezingen zijn voor ons in Baarn helaas niet goed afgelopen en nu is een lokale partij weer aan zet. Zaak om ons weer terug knokken. Lees verder

 • 8 maart: Baarns verkiezingsdebat in de Speeldoos

  © VVD Baarn

  8 maart: Baarns verkiezingsdebat in de Speeldoos -- Kom André steunen! Lees verder

 • Baarn blijft goed, wordt beter

  © VVD Baarn

  De campagne voor de Gemeenteraadsverkiezingen is begonnen. Met als lijsttrekker André van de Padt en een sterk team van kandidaten om Baarn mooi te houden en nog beter te maken. Lees verder

 • Afvalbeleid

  Het Baarnse college wil inwoners van Baarn voortaan laten betalen voor de hoeveelheid restafval. Dat lijkt eerlijk maar het heeft een heel groot onvermijdbaar nadeel: afval dumpen. Lees verder

 • Kernboodschappen VVD Baarn Gemeenteraadsverkiezingen 2022

  De Baarnse VVD heeft een prachtig programma voor de nieuwe gemeenteraad "Baarn in Balans". Welke acht punten staan centraal? Lees verder

 • Baarnse VVD leden stellen kandidatenlijst vast

  De Baarnse VVD leden hebben zaterdag hun kandidaten voor de opkomende gemeenteraadsverkiezingen gekozen. Hoe ziet onze sterke en gebalanceerde lijst er uit? Lees verder

 • Uitnodigingskader zonneweides

  28 december − De VVD Baarn is kritisch maar constructief richting zonne-energie. Grootschalige zonneweides midden in onze natuur kunnen niet rekenen op onze steun, maar wij zijn ook niet van álles uitsluiten en zoeken daarom een goed bestuurlijk kader en duidelijke prioritering. Hiermee maken wij de keuze in te stemmen met het amendement van GL, D66, CU en PvdA waarbij initiatieven separaat worden voorgelegd aan de raad. Lees verder

 • Maatschappelijk vastgoed

  02 december − Om te beginnen kunnen wij ons vinden in de stellingname van het Baarnse college dat het gemeentelijk vastgoed ondersteunend is en geen doel op zich, en kijken uit naar de verdere uitwerking van het voorgestelde scenario. Lees verder

 • Integraal Huisvestingsplan scholen

  02 december − De VVD Baarn vindt het heel belangrijk dat kinderen in Baarn kwalitatief goed onderwijs krijgen en daar hoort een goede, moderne en duurzame huisvesting bij. Wij vinden verder dat daarbij eerst goed moet worden gekeken naar renovatie of een transformatie van de huidige, vaak monumentale panden en zijn mede-indiener van de motie van die strekking. Lees verder

 • VVD fractie Baarn oktober overzicht

  © VVD Baarn

  31 oktober − De Baarnse VVD fractie kijkt terug op een geslaagde oktobermaand met een goedgekeurde begroting, een aangenomen motie over inburgering en de goedkeuring van plannen voor 67 nieuwe betaalbare woningen. Lees verder

 • Baarnse VVD leden kiezen nieuwe lijsttrekker

  26 oktober − De Baarnse VVD leden hebben de nieuwe lijsttrekker voor de opkomende gemeenteraadsverkiezingen gekozen. Na presentaties door beide kandidaten en de beantwoording van vragen vanuit de leden, viel de keuze van de leden op André van der Padt. Lees verder

 • VVD Baarn kiest lijsttrekker

  26 oktober − Vanavond, 26 oktober, kiezen de Baarnse VVD leden de nieuwe lijsttrekker voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Er zijn twee uitstekende kandidaten ... wie gaat het worden? Lees verder

 • Gemeenteraad stemt voor ontwerpbestemmingsplan Soestdijk

  30 september − Welke afwegingen hebben wij gemaakt die ertoe leiden dat wij voor het ontwerpbestemmingsplan hebben gestemd, met de nodige amendementen? Lees verder

 • Debatraad 15 september 2021 ontwerpbestemmingsplan Soestdijk

  16 september − Welke zijn de belangrijkste overwegingen van de VVD-fractie over het huidige ontwerpbestemmingsplan Soestdijk na het debat in de gemeenteraad deze week, in het licht van het uitvoerige proces van de laatste jaren en met inachtneming van zowel de aanbevelingen van HBR Advocaten en de vele insprekers? Waar liggen de aandachtspunten voor het verdere proces en komen wij met verdere moties? Lees verder

 • Geslaagde themabijeenkomst voor VVD leden over de plannen voor Paleis Soestdijk

  © Foto van voorpagina ...

  09 september − Geslaagde themabijeenkomst voor VVD leden over de plannen voor Paleis Soestdijk: Met een goede opkomst, een helder verhaal van wethouder en fractievoorzitter en een mooie discussie werd het een succesvolle avond. Het bleek dat de VVD fractie de knelpunten die zich met name toespitsen op de verkeerssituatie juist had ingeschat. Nu over aan de Raad. Lees verder

 • Gemiste kans voor Baarn

  14 juli − Wie houdt er niet van de prachtige intocht van Sinterklaas in Baarn? Onze VVD fractie heeft zich sterk ingespannen dit kinderfeest te behouden ... wie doet er mee? Lees verder

 • Raadsinformatiebrief Onderzoeksrapport tekort jaarrekening RMN

  © Pexels

  05 juli − Al jaren spelen er problemen bij RMN. Nu rapporteerde het reinigingsbedrijf geheel onaangekondigd een tekort van 675.000 Euro. De VVD-fractie heeft de raad opgeroepen om vooral in gezamenlijkheid de problemen aan te pakken. Lees verder