Nieuws

 • Motie Verkeersexamen

  © defietsmeesters

  Ons raadslid Maike Koenders nam het initiatief tot het indienen van een motie om de groep 8-ers van dit jaar, die vorig jaar door Corona geen praktijk verkeersexamen hebben gedaan, dit alsnog te organiseren. De motie kreeg een ruime meerderheid. Lees verder

 • Plan van Aanpak uitnodigingskader zonne- en windenergie in Baarn

  Wethouder Prakke's Plan van Aanpak Uitnodigingskader zon en wind houdt onvoldoende rekening houdt met onze door de raad aangenomen motie “Geen windmolens en/of zonneparken in kwetsbare natuurgebieden en landschappen”. Hoe gaan wij daar constructief, helder en transparant mee om? Lees verder

 • Integrale toegang sociaal domein

  © GemeentenNL

  28 april − Eén goed bereikbaar loket voor alle inwoners met een zorgvraag. Dat is wat we als doel hebben opgeschreven in het coalitieakkoord in 2018. Nu, 3 jaar later, lag er een uitgewerkt plan... wat vinden wij daarvan? Lees verder

 • De Baarnsche Zoom

  © Gemeente Baarn

  09 maart − In de raadscyclus van deze maand wordt een volgende stap gezet in een belangrijk nieuwbouwproject voor Baarn... dit is een hele grote stap ineens in de goede richting. Lees verder

 • Honden Uitlaat Services

  01 februari − Over een paar maanden zijn hondenuitlaat-services niet meer welkom in de openbare bossen. Dat is niet alleen een ramp voor de kleine HUS-zelfstandigen maar ook voor werkende hondenbezitters. Hoe lossen we dat samen op? Lees verder

 • Woningbouw op de plaats van het voormalig gasontvangststation

  © VVD Baarn

  01 februari − Er zijn door het college drie scenario’s uitgewerkt met woningbouw aan de Drakenburgerweg. Wat denken wij daarvan? Lees verder

 • Schriftelijke vragen over praktisch verkeersexamen Veilig Verkeer Nederland afdeling Baarn

  © defietsmeesters

  05 januari − De VVD Baarn hecht groot belang aan dat het Praktisch Verkeersexamen alsnog wordt georganiseerd voor de leerlingen die afgelopen schooljaar 2019/20 in groep 7 zaten. Wij hebben de wethouder verzocht om uiterlijk aan het eind van het eerste kwartaal uitsluitsel te geven over het inhalen van dit examen. Lees verder

 • Raadsbesluit Speeldoos

  © VVD Baarn

  17 december − Het raadsvoorstel voor de vernieuwbouw van de Speeldoos en bibliotheek is nu aangenomen. De raad heeft het besluit omtrent de vernieuwbouw twee maal uitgesteld om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een theater en bibliotheek in het centrum. Wij hoopten ook echt dat dit mogelijk zou zijn, maar de onderzoeken hebben uitgewezen dat het zeer onverstandig zou zijn een nieuwe Speeldoos in het centrum te bouwen, niet alleen om financiële redenen, maar ook vanwege de operationele risico's die gewoon te groot blijken. Lees verder

 • In december op de agenda: Speeldoos/bieb/volksuniversiteit

  © VVD Baarn

  30 november − Vooruitblik: In december staat de Speeldoos weer op de agenda Lees verder

 • AB 'light'

  © VVD Baarn

  01 november − De Algemene Beschouwingen zijn dit jaar noodgedwongen een versie 'light'. De VVD Baarn heeft punten van kritiek, maar zeker ook lof. Uiteraard is het voor het gemeentebestuur in deze onzekere tijden niet gemakkelijk de winkel door te laten draaien. Lees verder

 • Concept RES Regio Amersfoort: Geen windmolens en/of zonneparken in kwetsbare natuurgebieden en landschappen

  07 oktober − Concept RES Regio Amersfoort 1.0 is ontwikkeld. De VVD Baarn zal het traject constructief-kritisch blijven volgen en inzetten op gedegen participatie van onze burgers, en wil het op grote schaal bouwen van windmolens of zonneparken in kwetsbare natuurgebieden en landschappen vermijden. Lees verder

 • Baarn gaat verder

  © VVD Baarn

  01 oktober − Afgelopen december heeft de Baarnse gemeenteraad de uitgangspunten en ambities voor de mobiliteitsvisie vastgesteld. Nu stond de nota "Baarn gaat verder" op de agenda. De Baarnse VVD vindt zich in de flexibiliteit in deze mobiliteitsvisie en vergroot de uitvoerings-transparantie door een unaniem aangenomen amendement Lees verder

 • Webinar Concept RES

  02 september − Maandag 7/9 digitale inspraaksessie over de Concept Regionale Energie Strategie regio Amersfoort e.o. Lees verder

 • Digitale inspraak RES concept

  27 augustus − Maandag 31/8 digitale inspraaksessie voor klimaatplannen Baarn Lees verder

 • Voor-ontwerpbestemmingsplan Soestdijk juli 2020

  © VVD Baarn

  16 juli − Voor-ontwerpbestemmingsplan Soestdijk juli 2020: We omarmen de mogelijkheid die zich nu voordoet! Lees verder

 • Mondelinge vraag VVD Baarn over RES inspraak

  27 juni − Hoe staat het met de organisatie van de inspraakmogelijkheid over de Regionale Energie Strategie voor onze inwoners? Die vraag stelden wij op 24 juni aan het college. Lees verder

 • Perspectiefnota 2021-2024: VVD Baarn fractiestandpunt

  27 juni − Eén van de eerste zinnen van ons coalitieakkoord luidt: we zijn gericht op de toekomst en realiseren creatief de uitdagingen en opgaven. Met die “uitdagingen en opgaven” bedoelden we twee jaar geleden de maatschappelijke opgaven zoals de klimaat- en de energietransitie, de woningbouwopgave, het verbeteren van het ondernemersklimaat, het op orde houden van de gemeentelijke financiën, het voldoende ondersteuning bieden aan inwoners die dat nodig hebben, het in stand houden van onze voorzieningen etc. Maar wie had kunnen bedenken dat we voor de uitdaging Corona zouden komen te staan? Lees verder

 • Motie Cultuurhuis 27 mei 2020

  © VVD Baarn

  30 mei − Wij hebben ons de laatste maanden uitgesproken voor de vernieuwbouw van Theater de Speeldoos op de Rembrandtlaan. De laatste dagen hebben wij nog eens goed geluisterd het Speeldoos team en andere belanghebbenden en kwamen tot de conclusie dat de beste oplossing voor Baarn is om de komende maanden te gebruiken voor het opstellen van een nieuw Programma van eisen voor de vernieuwbouw en dan kan tevens de optie aan de Hoofdstraat worden onderzocht. Lees verder

 • VVD zorgt voor zorgvuldige inspraak op regionale energie transitie strategie

  20 april − De lokale VVD is succesvol in haar verzoek voor verlenging van de inspraak op de regionale energie transitie (RES) plannen, zodat er zorgvuldige inspraak kan zijn ook na de coronacrisis. Lees verder

 • Blik van de wethouder op de Corona crisis maatregelen

  27 maart − Hoe ervaart VVD wethouder Erwin Jansma de Corona-crisis als bestuurder in Baarn? Lees verder