Webinar Concept RES

Op aandringen van de VVD geeft de RES regio Amstersfoort u de gelegenheid uw mening te geven over het regionale klimaatplan, de Concept RES. U kunt zich aanmelden voor een speciale digitale inspraaksessie op maandag 7 september.

© RES Regio Amersfoort

Op aandringen van de VVD (VVD-zorgt-voor-zorgvuldige-inspraak-op-regionale-energie-transitie-strategie), geeft onze RES regio nu de gelegenheid uw mening te geven over het regionale klimaatplan, de Concept RES (Regionale Energie Strategie), waarin de aanpak wordt beschreven van hoe en waar in de regio duurzame elektriciteit en warmte opgewekt zal worden.

U kunt zich aanmelden voor een speciaal Zoom webinar met mogelijkheid vragen te stellen op maandagavond 7 september van 19:30-21:00. Er zullen ook break-out sessies zijn per gemeente, waaronder Baarn.

Het programma bestaat uit informatie over de ontwikkeling van de Concept RES, wat de Concept RES inhoudt en wat de RES betekent voor de inwoners van de verschillende gemeenten in Regio Amersfoort. Na het algemene deel vertelt iedere gemeente wat de RES betekent voor u als inwoner en de lokale plannen waarin gewerkt wordt aan de energietransitie. Er is ruim de gelegenheid om tijdens deze avond vragen te stellen en uw reactie te geven. We vragen u ook om mee te denken wat belangrijk is voor de volgende fase, waarin we de kansen uit de Concept RES verder gaan uitwerken.

Voor meer informatie en aanmeldingen (tot uiterlijk 6 september 17:00!):   https://www.resregioamersfoort.nl/Beheer/Formulierenmodule/1738124.aspx