VVD zorgt voor zorgvuldige inspraak op regionale energie transitie strategie

Het lokale VVD netwerk is succesvol in haar verzoek aan de minister tot verlenging van de inspraak op de regionale energie transitie plannen tot na de zomer. Nu is het aan onze leden en sympathisanten om hun stem te laten horen over dit ingrijpende onderwerp bij de regionale RES stuurgroep.

De Baarnsche Courant rapporteerde dat de inspraak op de regionale plannen voor de energie transitie is verlengd tot 1 oktober en onderstreept de rol van de lokale VVD hierin.

De inspraak deadline voor deze Regionale Energie Strategie (RES) plannen stond op 1 juni, maar na een open brief van VVD-fractievoorzitters, waterschapsbestuurders en statenleden uit de provincie Utrecht aan minister Wiebes werd de deadline voor inspraak uitgesteld naar 1 oktober gezien de coronacrisis.

Onze Baarnse fractievoorzitter Suzanne Oortman Gerlings stelt “er staat de komende jaren heel wat te gebeuren op het gebied van de energietransitie. Ook in Baarn zijn we als raad nauw betrokken bij het bod dat we als regio zullen doen om bij te dragen aan de landelijke doelstellingen. Onze lokale VVD afdeling heeft vorige maand een open ledenavond gehouden en daaruit kwam naar voren dat men één en ander heel kritisch volgt.” Zij vervolgt: “Belangrijk is dat er al in een vroeg stadium voldoende draagvlak is. En daarom hechten wij zo aan de inspraakmogelijkheid voor inwoners. Om 1 juni te kunnen halen zou de inspraak vanwege de coronacrisis enkel digitaal zijn. Dat noemt de VVD geen acceptabele inspraakprocedure. Vandaar het gezamenlijk initiatief van de fractievoorzitters … om minister Wiebes te verzoeken de procedure uit te stellen.”

Minister Wiebes willigde het verzoek in. Het is echter zó 1 oktober! En het is echt nodig om deze ingrijpende RES-maatregelen zorgvuldig met elkaar te bespreken. De lokale VVD hoopt dat onze leden, die zo proactief meedachten op de recente discussie-avond, gebruik zullen maken van de gelegenheid in te spreken bij de regionale RES-stuurgroep nu daar ook over de zomer gelegenheid toe zal zijn: https://www.resregioamersfoort.nl/meedenken/default.aspx

De RES stuurgroepen hebben de opdracht gekregen om de regionale plannen uit te werken teneinde de CO2 uitstoot met bijna de helft terug te brengen per 2030. Hiertoe dienen zij een invulling voor te stellen met bijvoorbeeld het plaatsen van windmolens en zonnevelden. Zaken die nuttig en noodzakelijk kunnen zijn, maar niet altijd enthousiast onthaald worden door de burgers, zoals bleek in onze discussie-avond begin maart, waarbij duidelijk werd dat veel leden het eens waren met stellingen als ‘Energietransitie: Niet doorschuiven maar aanpakken’, maar ook ‘Als liberaal technologie-neutraal’, dus geen technologie zoals kernenergie uitsluiten, en niet ieder huis volledig van het gas af maar optimaliseren en alleen van aardgas af waar het echt kan. Pak nu uw kans om in te spreken!