Integraal Huisvestingsplan scholen

Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen in Baarn kwalitatief goed onderwijs krijgen en daar hoort een goede en moderne huisvesting bij. In de actualisatie van het integraal huisvestingsplan dat we in november in de gemeenteraad behandelden werd uitgebreid rekening gehouden met de belangrijkste ontwikkelingen in de huisvesting van scholen. We kregen hier een duidelijk beeld van de stand van zaken m.b.t. de schoolgebouwen. Heel goed ook dat de schoolbesturen betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van dit plan.

De meeste scholen in Baarn zitten in een mooi fris en modern jasje en we vinden het logisch dat er nu gedacht wordt aan de scholen die er minder duurzaam bij zitten. Sommige scholen zitten in een prachtig monumentaal pand. Wij vinden dat eerst goed moet worden gekeken naar renovatie of een transformatie van dergelijk pand voordat er meteen gekozen wordt voor nieuwbouw. Daarom waren wij mede-indiener van de motie om renovatie of transformatie altijd als eerste goed te onderzoeken.

Wij vinden de openstelling na schooltijd van de schoolpleinen een goed idee maar daar zitten natuurlijk wel wat haken en ogen aan als het gaat om veiligheid, aansprakelijkheid etc. Het college gaat hierover afspraken maken met de schoolbesturen.