VVD fractie Baarn oktober overzicht

Fractievoorzitter Suzanne Oortman Gerlings kijkt terug op een geslaagde oktobermaand.

© VVD Baarn

Begroting 2022

De raad van Baarn heeft woensdag 27 oktober de begroting voor 2022 goedgekeurd. Wij hebben wethouder Prakke en de ambtenaren die zich hebben ingezet voor het opstellen van deze goed leesbare begroting, gecomplimenteerd en bedankt. Ook de infographic is ook voor inwoners een goede manier om te lezen waar de gemeente het geld vandaan haalt en waar het aan wordt uitgegeven. We zien dat er zorgvuldig met de, vaak beperkte, middelen wordt omgegaan en wij kunnen de keuzes die gemaakt worden steunen. Het is goed te constateren dat in de begroting voor volgend jaar de algemene reserve boven het gewenste niveau ligt én boven het minimale weerstandsvermogen.  We maken ons wel zorgen over de toenemende kosten van de gemeenschappelijke regelingen. Daar zullen we het komende jaar extra alert op moeten zijn.

Motie inburgering

In de begroting wordt ook de nieuwe wet inburgering aangehaald. In de debatraad stelden we de vraag over het beleidskader van de inburgering. De wethouder gaf toen aan dat we als raad in december het plan van aan pak t.a.v. de inburgering op de agenda krijgen. Dat is fijn maar wij vragen ons af of het niet beter zou zijn geweest de raad vóóraf de kaders voor dit beleid te laten bepalen. Daarom hebben we bij de Besluitraad van 27 oktober een motie ingediend waarin het college van B&W wordt verzocht: 

a) In het beleidskader dat momenteel in de maak is nadrukkelijk aandacht te besteden aan de gelijkwaardigheid van de positie van mannen/vrouwen en LHBTIQ+  

b) Op zoek te gaan naar een educatief programma dat aan het inburgeringstraject kan worden toegevoegd.  

De motie werd aangenomen.

Woningbouw

Ook werd deze maand een klap gegeven op twee mooie bouwprojecten: de bestemmingsplannen voor de bouw van 39 woningen aan de Troelstralaan en 28 woningen aan de Ericastraat werden goedgekeurd. Het gaat bij beide projecten om zgn betaalbare woningen in het lagere- en middensegment waar in Baarn grote behoefte aan is.