VVD Baarn kiest lijsttrekker

De Baarnse VVD leden zullen vanavond de nieuwe lijsttrekker voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen kiezen. De leden hebben de luxe uit twee bestuurlijk ervaren en lokaal betrokken kandidaten te kiezen, namelijk Maike Koenders en André van der Padt.

Beide kandidaten zullen zich kort presenteren en vervolgens vragen vanuit de leden beantwoorden, voordat er tot een stemming onder de aanwezige stemgerechtigde leden zal worden overgegaan.

De ledenvergadering zal tevens het concept-verkiezingsprogramma en de ingediende amendementen bespreken en de groslijst met verdere kandidaten vaststellen. De definitieve kandidatenlijst zal op een volgende algemene ledenvergadering eind november worden besloten.

Attentie: voor de vergadering is de CoronaCheck-app of een ander geaccepteerd bewijs nodig.