Gemeenteraad stemt voor ontwerpbestemmingsplan Soestdijk

Wij vinden het belangrijk dat “ons” paleis wordt gerenoveerd. Het is een bijzondere en historische plek en het staat nu te verpieteren. Het Rijk heeft het verkocht en dat is een feit waar we het mee moeten doen. Dan kun je je hakken in het zand zetten maar je kunt er ook wat van maken. Dat laatste ligt meer in de aard van onze partij. 

Het plan van de Meijer Bergman Erfgoed groep (MBE) heeft de wedstrijd in 2017, waaraan maar liefst 120 inzendingen meededen, gewonnen. Het plan dat zij hebben vinden wij een mooi plan: activiteiten gericht op de toekomst, waarbij een podium wordt gegeven aan innovatieve ondernemers, het paleis en park worden gerenoveerd en onderhouden, en het landgoed wordt voor een groot deel opengesteld voor publiek. Dat die renovatie en plannen geld kosten begrijpen wij. Dat er woningen gebouwd zouden worden om de renovatie van het paleis te kunnen bekostigen was ook al in 2017 bij het winnen van de tender ook al bekend. 

Natuurlijk hebben wij goed geluisterd naar de argumenten van tegenstanders. En geluisterd naar de vele insprekers die de moeite namen naar Groot Kievitsdal te komen. De afgelopen jaren hebben we als raad volop de gelegenheid gekregen om te sleutelen aan de randvoorwaarden voor de plannen. Zo is er nogal wat veranderd aan het oorspronkelijke plan. We kunnen stellen dat aan de gehele lijst met voorwaarden hard is gewerkt en dat vrijwel al onze “eisen” zijn ingewilligd. Zo is bv het aantal bezoekers per evenement t.o.v. het eerdere plan teruggebracht van 10.000 naar 5.000 per evenement. Er zou volgens het winnende plan gebouwd worden op 6,1 ha. Dat is teruggebracht naar 3,1 ha. Ook op het gebied van de natuur: natuurwaarden worden verbeterd en er wordt ruimschoots gecompenseerd, op eigen terrein en daarbuiten. 

Alle afwegingen die wij gemaakt hebben leiden er toe dat wij voor het ontwerpbestemmingsplan hebben gestemd. Echter wel met de nodige amendementen. Omdat er voor de behandeling van het uiteindelijke bestemmingsplan nog een paar zaken duidelijker en explicieter moeten worden vastgelegd. Voornamelijk op advies van HBR advocaten die voor de raad de overeenkomsten heeft doorgelicht.

Wij hebben de MBE de afgelopen jaren leren kennen als een toegewijde eigenaar van het landgoed en het paleis, die zeer bereid is naar de (vele) eisen en wensen van Baarn (en Soest) te luisteren en tegemoet te komen. Dat blijkt eenvoudigweg uit de (positieve) ontwikkelingen die er de afgelopen jaren zijn geweest in de plannen. Menig ondernemer zou zijn afgehaakt na zoveel kritiek en langzame processen.  Voor Baarn is het goed dat er weer leven in het paleis komt, dat het paleis gerenoveerd wordt, het park openbaar toegankelijk, en Baarn daarmee nog meer op de kaart.  

Suzanne Oortman Gerlings

Fractievoorzitter VVD Baarn