Gemiste kans voor Baarn

Op 20 mei jl. ontvingen alle fracties een brandbrief van de vrijwilligers van Stichting intocht Sint Nicolaas. Het comité heeft het moeilijk omdat veel Pieten en sponsoren moeite hebben met de abrupte overgang van zwarte Pieten naar roetveeg Pieten en om die reden zijn afgehaakt. Het comité, dat jaarlijks € 5000 subsidie krijgt van de gemeente en verder afhankelijk is van gulle gevers en sponsoren, vroeg aan alle politieke partijen om in een gesprek te mogen toelichten waar de problemen precies liggen oftewel een verzoek om extra steun. 

Onze fractie hoort die noodkreet op 20 mei en klimt diezelfde dag in de pen om een gesprek te arrangeren. In dat gesprek dat een paar weken later plaatsvindt, vraagt onze fractie naar de financiële onderbouwing van hun verzoek om garant te staan voor een zeker bedrag. Deze onderbouwing ontvangen wij de dag erna. 

Tijdens de Algemene Beschouwingen op 23 juni kondigen wij aan de andere fracties aan dat wij met een motie zullen komen. En op zondagavond 4 juli sturen wij deze motie naar de andere partijen, zodat zij zich kunnen voorbereiden of misschien wel willen mede-indienen. 

CU en CDA laten meteen weten graag mede-indiener te zijn, PvdA geeft ook een reactie en VoorBaarn stelt een vraag over de cijfers. Vreemd denk ik nog, jullie zullen het comité toch wel gesproken hebben? Dan had je toch zelf om die cijfers kunnen vragen? Maar goed, ik mail hen terug en leg uit waarom wij voor een garantstelling van € 10.000 willen gaan, t.w. op basis van de cijfers die wij bij het comité hadden opgevraagd en de volgende dag hadden ontvangen.

Onze motie om de organisatie van de intocht van Sinterklaas een steuntje in de rug te geven, is het laatste agendapunt van de vergadering.  Er is enige haast zoals de burgemeester zegt, omdat een raadslid van GL om 24.00 u raadslid-af is. Ik lees de motie snel voor en verwacht enthousiaste bijval van de andere partijen. Verschillende partijen houden hun mond, het blijkt dat die partijen het Sinterklaas comité helemaal niet gesproken hebben. Niets eens geantwoord hebben op de noodkreet! Juist de partijen die vinden dat inwonerparticipatie hun unique selling point is! Op een mail van 7 weken daarvoor! Onterechte reacties als: “het Sinterklaas comité zou professionele Pieten willen inhuren (lees: Marmelijn, de balletschool etc)” en “er zou geen collecte worden gehouden", etc. etc. zouden allemaal niet gekomen zijn, wanneer alleen maar de moeite zou zijn genomen om in de voorafgaande 7 weken na de brandbrief simpelweg met het comité in gesprek te gaan. VoorBaarn, D’66, GroenLinks en Bop stemden tegen de motie, zonder een gesprek met het Sinterklaascomité.

Helaas voor het comité en een gemiste kans voor Baarn. Wij vinden het belangrijk dat de intocht in Baarn, die jaarlijks met enorme inzet van vrijwilligers belangeloos groots is gevierd, ook dit jaar weer één van de mooiste zal zijn, waar we trots op kunnen zijn. Wij wensen de vrijwilligers van het Sinterklaas comité heel veel succes en hopen dat ze op vrijgevigheid en sponsoring kunnen rekenen van particulieren en bedrijven.

Suzanne Oortman Gerlings

Fractievoorzitter VVD Baarn