Raadsinformatiebrief Onderzoeksrapport tekort jaarrekening RMN

© Pexels

Al enige jaren spelen er verschillende problemen bij het Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN). Problemen die naar mijn mening vermoedelijk al vanaf het begin van het ontstaan van deze Gemeenschappelijke Regeling (GR) aanwezig waren. Dat was één van de redenen dat de VVD-fractie van het begin af aan niet voor deze regeling was.

Zo meldde RMN begin maart (geheel onverwacht) dat de gezamenlijke jaarrekening over 2020 met een tekort van 675.000,- euro sluit. Een forse overschrijding van de kosten die één op één worden doorberekend aan onze inwoners. Naast de onroerendezaakbelasting (OZB), zijn dit lasten die wij als VVD juist zo laag mogelijk voor onze inwoners willen houden, terwijl we wel een hoog serviceniveau nastreven.

Terug naar het ontstaan van RMN. Vanaf het begin speelde bij de VVD-fractie één belangrijke vraag: moeten we voor onze afvalverwijdering toetreden tot een GR of kunnen we beter onze eigen gemeentewerf houden? Als VVD-fractie brachten we naar voren: “Hou het klein met een eigen werf en misschien kunnen we dan wel met een werkbedrijf mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk houden.” De oude gemeentewerf was destijds moeilijk aan te sturen, de financiële administratie was niet helder, in personele zin kende de organisatie een hoog ziekteverzuim waardoor de bezetting niet goed op orde te krijgen was en er werd vaak (duur) materiaal en mensen van buiten ingehuurd. Nu nog steeds heel herkenbaar.

Bij de besluitvorming over RMN is voor de VVD altijd cruciaal geweest het “Waarom” van de vraag over het al dan niet uitbesteden. De VVD is tot het laatst toe tegen geweest om toe te treden tot de GR en heeft pas besloten om zich aan te sluiten, toen de gehele raad vóór was. We stemden toen volmondig “Ja” om ook echt gezamenlijk voor het beste resultaat te gaan.

RMN heeft inmiddels een oplossing gevonden voor het goed uitvoeren van de logistieke werkzaamheden door zijn medewerkers. We lijken daarmee een afvalophaaldienst met zo min mogelijk overheadkosten te hebben. Alleen hebben we vermoedelijk de nieuwe RMN-organisatie niet de juiste opdracht en tools meegegeven om ook de financiële aansturing goed te kunnen organiseren. We hebben daarmee een probleem uitbesteed en dat probleem komt nu bij ons terug.

De VVD-fractie heeft de raad daarom opgeroepen om vooral in gezamenlijkheid de problemen aan te gaan pakken.

We kunnen nu dan wel wijzen naar Algemeen en Dagelijks Bestuur of de Directie van RMN, maar laten we vooral ook hand in eigen boezem steken. Laten we heel nuchter kijken hoe we de problemen kunnen oplossen en vooral niet gaan dwingen of naar anderen wijzen. Laten we met eventuele moties en amendementen kaders scheppen en de tools beschikbaar stellen om de problemen gezamenlijk en met alle aanwezige kennis te gaan oplossen.

De VVD zal alle relevante informatie meenemen en een afweging maken in onze fractie om een verstandig standpunt voor de toekomst van RMN te kunnen innemen.


Adrie van der Meij