Integrale toegang sociaal domein

© GemeentenNL

Eén goed bereikbaar loket voor alle inwoners met een zorgvraag. Dat is wat we als doel hebben opgeschreven in het coalitieakkoord in 2018. Nu, 3 jaar later, lag er een uitgewerkt plan waar d.m.v. de diverse consultatierondes inwoners en betrokken organisaties betrokken waren. Ook de adviesraad sociaal domein heeft een belangrijke bijdrage geleverd.

De betrokken organisaties (Welzijn Baarn, Welzin, MEE, de gemeente etc.) werken al langer goed samen. Het college stelde voor deze samenwerking te intensiveren en onder leiding van een transformatiemanager een “basisteam” te formeren en een team “van besluiten”. Dat was scenario 1.

Uit de beantwoording van de technische vragen bleek dat het college voor ogen had dat dit scenario 1 uiteindelijk zou moeten leiden tot een geheel nieuwe organisatie. En dat is scenario 2.  We waren mede-indiener van het amendement om direct in te zetten op scenario 2.