De Baarnsche Zoom

Deze maand wordt de volgende stap gezet in een belangrijk nieuwbouwproject voor Baarn.

© Gemeente Baarn

In de raadscyclus van deze maand wordt een volgende stap gezet in een belangrijk nieuwbouwproject voor Baarn. Aan de noordkant van Baarn, tegen de A1, is een nieuwe woonwijk met ca. 500 nieuwe woningen gepland. Dit project heet de Baarnsche Zoom. De ambitie van Baarn is 1000 nieuwe woningen vóór 2030 dus dit is een hele grote stap ineens in de goede richting. Baarn is deels eigenaar van de betreffende gronden.

Deze maand zal de raad naar alle waarschijnlijkheid instemmen met het ruimtelijk kader en het voorontwerpbestemmingsplan. Al eerder is besloten dat dit project extern zal worden uitbesteed. De gemeente geeft dus de kaders mee aan de projectontwikkelaar. Het gaat om huur- en koopwoningen in de verschillende segmenten.

Het betaalbare programma (sociale- en middeldure huur en -koop) heeft een aandeel van ongeveer 50% want in Baarn is ook grote behoefte aan goedkopere woningen. We liggen overigens goed op koers v.w.b. extra woningen in Baarn, op verschillende plaatsen wordt momenteel gebouwd.