Schriftelijke vragen over praktisch verkeersexamen Veilig Verkeer Nederland afdeling Baarn

De VVD Baarn hecht groot belang aan dat het Praktisch Verkeersexamen alsnog wordt georganiseerd voor de leerlingen die afgelopen schooljaar 2019/20 in groep 7 zaten. Wij hebben de wethouder verzocht om uiterlijk aan het eind van het eerste kwartaal uitsluitsel te geven over het inhalen van dit examen.

Normaal gesproken organiseert Veilig Verkeer Nederland afdeling Baarn (VVNaB) elk jaar het Verkeersexamen voor de kinderen van groep 7 op alle basisscholen in Baarn. Dit met als doel om deze kinderen veilige weggebruikers te laten worden en daarmee ook de verkeersveiligheid in haar geheel te verbeteren.

Deze verkeersexamens bestaan uit een theoretisch en een praktijkexamen. Vanwege de omstandigheden die samenhangen met COVID-19 heeft het theoretisch examen in 2020 (met enig uitstel) alsnog doorgang kunnen vinden, maar het praktijkexamen (nog) niet.

Aan het praktisch verkeersexamen nemen elk jaar ca. 300 leerlingen uit Baarn deel. Afgelopen schooljaar 2019/2020 heeft VVNaB besloten het praktisch verkeersexamen niet door te laten gaan en inmiddels is duidelijk dat VVNaB ook niet voornemens is dit praktisch verkeersexamen alsnog op een later tijdstip te organiseren.

We merken dat scholen en ouders, ondanks de coronacrisis, het belang van het verkeersexamen inzien. Het is ook heel belangrijk voor de kinderen van groep 7, maar zeker ook voor de kinderen van groep 8, omdat zij na schooljaar 2020/2021 goed toegerust en met een gerust hart naar de middelbare school moeten kunnen fietsen.

Aangezien verkeersveiligheid niet alleen wordt bepaald door een veilige infrastructuur (rondom de scholen), maar vooral ook door de juiste kennis en goed verkeersgedrag, hecht de VVD groot belang aan dat het Praktisch Verkeersexamen alsnog wordt georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland afdeling Baarn voor de leerlingen die afgelopen schooljaar 2019/2020 in groep 7 zaten.

Wij hebben de wethouder verzocht om de gemeenteraad actief te informeren en uiterlijk aan het eind van het eerste kwartaal van dit jaar uitsluitsel te geven over het inhalen van het praktisch verkeersexamen.

Wij vertrouwen graag op een positief bericht, maar houden voor u en onze kinderen vinger aan de pols. Wordt vervolgd!