In december op de agenda: Speeldoos/bieb/volksuniversiteit

Aangezien we de komende maand een voor Baarn heel belangrijk onderwerp behandelen is het goed om deze maand niet terug te blikken maar eens vooruit te kijken.

© VVD Baarn

De komende decembermaand staat een voor veel Baarnaars belangrijk onderwerp op de raadsagenda, nl. de vernieuwbouw van de Speeldoos. Komt er een nieuwe Speeldoos in het centrum of besluit de raad verder te gaan met het eerder genomen besluit om de bestaande Speeldoos te verbouwen?

Op 2 december is de informatieavond, 9 december de debatavond en de 16e valt het besluit. Allemaal rechtstreeks te volgen op RTV Baarn. Het raadsvoorstel en alle uitgebreide onderzoeksresultaten zijn na te lezen op de website van de gemeente www.baarn.nl . Klikt u onderstaande link, dank wordt door wethouder Prakke aan u kort uitgelegd waar het over gaat. https://youtu.be/bOdc9dkXMys

Indien u de stukken heeft bestudeerd en u vindt het leuk om met de fractie in het wekelijkse overleg op maandagavond mee te praten, meld u dan bij de fractievoorzitter Suzanne Oortman Gerlings op s.oortmangerlings@baarn.nl , dan stuurt zij u een link voor het digitale overleg.