Mondelinge vraag VVD Baarn over RES inspraak

Hoe staat het met de organisatie van de inspraakmogelijkheid over de Regionale Energie Strategie voor onze inwoners? Die vraag stelden wij op 24 juni aan het college.

Mondelinge vraag VVD Baarn in besluitraad van 24 juni 2020

Het nationaal programma RES heeft in april aangekondigd dat de deadline voor het indienen van het concept bod is uitgesteld van april naar oktober. De VVD is schoorvoetend akkoord gegaan met het toch voor 1 juni indienen van een voorlopig concept bod zodat er de afgelopen maanden wel begonnen kon worden met een kwalitatieve analyse. Het college kondigde in de Raadsinformatiebrief van 29 april aan een lokale inspraakmogelijkheid te zullen organiseren, zodat we in de raadscyclus van september een besluit kunnen nemen. 

De inspraakmogelijkheid is voor de VVD van groot belang omdat de RES een grote impact kan hebben op de leefomgeving van onze inwoners. Deze lokale inspraakmogelijkheid is voor ons als raad nodig om ons een goed beeld te kunnen vormen van wat de inwoners van Baarn denken van het concept bod. We zien dat in andere plaatsen in de regio door inwoners vragenlijsten kunnen worden ingevuld of meegedaan kan worden aan een webinar. De vraag van de VVD aan de wethouder luidde:

Hoe staat het met de organisatie van de inspraakmogelijkheid voor onze inwoners?

De wethouder antwoordde dat er via de digitale weg reacties zijn binnen gekomen en dat begin september een voorlichting voor Baarnaars zal worden gehouden. We houden u hierover op de hoogte!