Motie Cultuurhuis 27 mei 2020

De VVD heeft zich de laatste maanden duidelijk uitgesproken voor de vernieuwbouw van Theater de Speeldoos op de Rembrandtlaan. De laatste dagen hebben wij nog eens goed geluisterd het Speeldoos team en andere belanghebbenden en zijn wij tot de conclusie gekomen dat op dit moment de beste oplossing voor Baarn is om de komende maanden te gebruiken voor het opstellen van een nieuw Programma van eisen voor de vernieuwbouw aan de Rembrandtlaan, en dan kan ondertussen de optie aan de Hoofdstraat goed worden onderzocht, zodat we als raad in november definitief kunnen kiezen uit 2 plannen die startklaar liggen.

© VVD Baarn

Wij hebben ons de laatste maanden nadrukkelijk uitgesproken vóór de vernieuwbouw van Theater de Speeldoos op de Rembrandtlaan. Ook na de onderzoeken die zijn gedaan naar de mogelijkheden van de Arcade, was voor ons duidelijk dat de vernieuwbouw de beste optie was. In meerdere opzichten, niet alleen de financiële. En wat ons betreft kon er niet snel genoeg worden begonnen aan de Rembrandtlaan. Dat leek ons nou juist zo handig nu één en ander stil ligt door de Corona crisis.

Uit gesprekken met de Speeldoos bleek dat dat ”heel snel beginnen met de Rembrandtlaan” niet zo snel zou kunnen zijn als wij dachten en zouden willen.  Je hebt namelijk te maken met reeds gemaakte afspraken in de programmering en dan vooral ook met de voorstellingen die de afgelopen maanden zijn afgelast en in komend theaterseizoen opnieuw ingepland moeten worden. Daarnaast moet er een nieuw Programma van eisen komen. De Speeldoos zelf verbouwt dus het liefst in het seizoen 2021-2022.

Tijdens de debatraad kwam naar voren dat het raadsvoorstel om nu verder te gaan met de vernieuwbouw van de Rembrandtlaan geen meerderheid in onze raad zou halen.

Daarom hebben wij als fractie alles nog een keer goed overwogen. Luisterend naar het bestuur en de directie van de Speeldoos, de insprekers en naar alles wat tijdens de debatraad werd gezegd, vinden wij het de beste oplossing voor Baarn om de komende maanden te gebruiken voor het opstellen van een nieuw Programma van eisen voor de vernieuwbouw aan de Rembrandtlaan. In deze tijd kunnen tevens de mogelijkheden en onmogelijkheden van de Hoofdstraat goed worden onderzocht, iets waar een belangrijk deel van onze collega-partijen in deze raad veel waarde aan hecht. 

Alles overziend, erkennen wij als fractie het belang dat de keuze voor de uiteindelijke locatie van gezamenlijke huisvesting van de Speeldoos, bibliotheek en Volksuniversiteit met een ruime meerderheid in de raad kan worden gemaakt. Daarvoor is het nodig dat de komende maanden de mogelijkheden en daarbij behorende inhoudelijke en financiële consequenties van de Rembrandtlaan en de Hoofdstraat naast elkaar worden gezet.

Wij zijn geen indiener van deze motie maar hebben wel meegedacht omdat we wel vinden dat gezien de nieuwe informatie er dan een definitieve weging kan plaats vinden tussen de beide plannen. Wij vinden dat door deze motie de belangen van de Speeldoos goed vertegenwoordigd zijn. Wij steunen de motie zodat we als raad in november definitief kunnen kiezen uit 2 plannen die startklaar liggen. Dat is de beste garantie voor de realisatie van een toekomstbestendige, culturele voorziening en biedt daarmee ook het beste resultaat voor alle inwoners van Baarn.