Blik van de wethouder op de Corona crisis maatregelen

Een actuele blik van onze wethouder op hoe hij de Corona-crisis ervaart als lokaal bestuurder.

Beste leden van de VVD Baarn,

De afgelopen 2 weken staan voor mij als wethouder in het teken van de corona-crisis. Alle vergaderingen en bijeenkomsten zijn geschrapt en dat betekent dat er op vele andere manieren contact met elkaar wordt gezocht. Dat vraagt om creativiteit en improvisatie. Wij proberen de gewone werkzaamheden ook doorgang te laten vinden maar onze prioriteit ligt nu bij het opvangen van de gevolgen van de corona-crisis.

Als wethouder Economische Zaken sta ik in nauw contact met de lokale ondernemersverenigingen van groot tot klein. Naast de landelijke regelingen die er voorhanden zijn hebben wij in Baarn ook iets extra’s gedaan. Ondernemers die in betalingsmoeilijkheden zijn gekomen bieden wij aan om hun gemeentelijke lasten pas te betalen in oktober…immers alle kleine beetjes helpen. De uitvoering van de landelijke regelingen voor ondernemers zijn belegd bij onze uitvoeringsorganisatie BBS. Zij zijn met man en macht aan het werk om, wanneer de uitwerking van de regelingen bekend is, te zorgen dat er snel tot uitvoering van de regeling kan worden overgegaan. In een week tijd zijn er al zo’n 800 aanvragen (voor de 3 gemeentes Baarn, Bunschoten en Soest tezamen) ingediend. Een compliment aan de voortvarendheid waarmee dit wordt opgepakt is op zijn plaats.

Daarnaast heb ik vanuit mijn portefeuille Volkshuisvesting contact met de woningcorporaties om ook hen op hun verantwoordelijkheid te wijzen in die situaties waarin huurders in de financiële problemen zijn gekomen. Gelukkig is daar nu ook een landelijke regeling voor gekomen zodat er geen huisuitzettingen zullen plaatsvinden. Vanuit het beleidsveld Sport is er inmiddels ook nauw contact met de sportverenigingen en worden ook landelijke regelingen in het leven geroepen.

Mijn collega’s in het college zijn druk met de gevolgen in hun portefeuille bijvoorbeeld onderwijs, jeugdzorg en cultuur. In mijn positie als locoburgemeester ben ik nauw betrokken bij het crisisteam als het gaat om zaken in het kader van Openbare Orde en Veiligheid. Gelukkig is deze week de nieuwe wethouder namens D66, Hugo Prakke, geïnstalleerd. Dat betekent dat ik het onderdeel Financiën, wat ik tijdelijk waarnam, nu kan gaan overdragen. De perspectiefnota is nu in volle ontwikkeling en ook dat moet doorgang vinden.

Hoe de besluitvorming in de gemeenteraad zal plaatsvinden is nog onderdeel van gesprek. Er komt waarschijnlijk een noodwet aan waardoor wij wel digitaal kunnen gaan vergaderen en besluiten nemen maar dat is natuurlijk nog geen oplossing voor die onderwerpen waar wij veel debat over verwachten en waarin onze inwoners ook actief bij betrokken zijn. Ik hoef hiervoor alleen maar Paleis Soestdijk te noemen en u weet wat ik bedoel.

Rest mij u vooral een goede gezondheid toe te wensen.