Plan Arcade: Definitief standpunt

In september waren wij één van de partijen die via een motie het initiatief namen Jeegee Vastgoed de mogelijkheid te geven de plannen voor een nieuw cultuurhuis aan de Laanstraat verder uit te werken en in januari 2020 een definitief besluit te nemen. De plannen zijn opnieuw aan de raad gepresenteerd maar met nog steeds te veel onzekerheden er in. De VVD kan de motie om nógmaals de beslissing uit te stellen niet steunen.

In september waren wij één van de partijen die via een motie het initiatief namen Jeegee Vastgoed een reële mogelijkheid te geven de plannen voor een nieuw cultuurhuis in de Laanstraat verder uit te werken. Onze oprechte complimenten aan de heer Zijtveld; hoe hij - in samenwerking met ambtenaren -  de plannen tot zover heeft uitgewerkt en opnieuw aan de raad heeft gepresenteerd. Maar was het voldoende om deze maand volmondig ja te kunnen zeggen?

Laat ik eerst beginnen met een korte situatieschets:

Baarn is een stad met een dorps karakter met een vorstelijk voorzieningenniveau. Een voorzieningenniveau waar menig stad jaloers op is. Het valt alleen niet mee om onze voorzieningen op een dergelijk hoog niveau te handhaven. De voltallige raad heeft meer dan 10 jaar structureel gewerkt om de wijze van subsidiëring van onze voorzieningen gezond te maken. Voor de VVD is het in stand houden van onze brede voorzieningen dan ook uitermate belangrijk. Want daar beleven alle inwoners plezier aan en het maakt Baarn aantrekkelijk om in te wonen. 

We staan nu dus voor de keuze om € 20 miljoen te investeren in een nieuw pand maar waar het voorzieningenniveau NIET door stijgt, we hebben immers al een cultuurhuis. Daarbij komt dat we als gemeente niet weten waar we de volledige € 20 miljoen vandaan moeten  halen. Het zal, linksom of rechtsom,  ten koste zal gaan van wat anders. Want Baarn heeft het geld niet.

Is financiële haalbaarheid dan onze enige overweging? Vanzelfsprekend hebben wij breder gekeken. Ook wij willen graag meer levendigheid in het centrum en de mogelijkheid om Escher in Baarn te beleven. Dat kunnen we goed gebruiken. Maar levert het ondernemers daadwerkelijk wat op als de voorstellingen toch voornamelijk ’s avonds zijn?  Zijn de risico’s van parkeren, van al aangekondigde rechtszaken van omwonenden, van aanbestedingsregels, de verschillende grondeigenaren (ik denk even aan de slechte ervaringen van het gat van Lettenmeijer en ook het Laanplein wat 10 jaar heeft geduurd), zijn die risico’s wel op te lossen? En dát terwijl we al een cultuurhuis hebben dat behoort tot de vijf beste kleine theaters van Nederland!

Daar voelen wij dus niets voor en daarom hebben wij de motie om nógmaals uitstel van de beslissing voor te stellen, niet gesteund. Veel mensen weten niet dat er al eens uitstel van 3 maanden is geweest om zaken te onderzoeken. Deze motie werd in september door maar liefst 16 raadsleden ondersteund. In de motie hebben we toen al uitstel gevraagd om zaken te onderzoeken en de afspraak was vanavond een definitieve beslissing te nemen. We betreuren het dat andere partijen zich hier niet aan hebben gehouden.   

Natuurlijk zou het fijn zijn voor Baarn als de gebouwen van de huidige Arcade plaatsmaken voor wat fraaiers. Wij spreken dan ook graag de hoop uit dat de projectontwikkelaar verder gaat met zijn oorspronkelijke Arcade plan, namelijk appartementen boven winkels. En dat ook de Escher Experience een mooie plek zal vinden in het centrum. Dát zal zeker zorgen voor een levendiger centrum.