Vraagtekens bij PMD inzameling

De VVD-fractie is al langere tijd kritisch over ons afvalbeleid. We hebben steeds gesteld de kwaliteit van dienstverlening aan onze inwoners en de ontwikkeling van de daarmee gepaard gaande kosten nauwgezet te zullen blijven volgen. Het uitgangspunt om zo min mogelijk restafval te hebben, lijkt ons niet het juiste vertrekpunt. Het doel moet juist zijn om het milieu minder te belasten.

© VVD Baarn

De VVD-fractie is al langere tijd kritisch over ons afvalbeleid. We hebben steeds gesteld de kwaliteit van dienstverlening aan onze inwoners en de ontwikkeling van de daarmee gepaard gaande kosten nauwgezet te zullen blijven volgen.

Het is momenteel voor iedereen overduidelijk dat alles wat samenhangt met ons milieu weerbarstige materie is. Het blijkt lastiger dan gedacht om van oplossingen die op papier zijn bedacht, na te gaan in hoeverre ze in de praktijk daadwerkelijk bijdragen aan de beoogde doelstellingen.

Zo tel ik in ons huishouden acht gescheiden afvalstromen. Hieraan werken wij goedgemoed als gezin in de verwachting dat we ook hiermee onze bescheiden bijdrage leveren aan een beter milieu. En gelukkig werkt de gescheiden afvalinzameling ook heel prima op onderdelen, zoals bijvoorbeeld voor glas en papier.

Bij het thuis scheiden van plastic, metalen en drankkartons (ofwel ons PMD) kunnen echter steeds grotere vraagtekens worden geplaatst. Hierover kunnen we lezen in diverse actuele, gezaghebbende publicaties, maar het onderwerp leeft ook in onze buurgemeenten Eemnes en Bunschoten. Net als zij vragen wij ons af of we met bronscheiding van PMD wel op de goede weg zijn:

Niet alleen hebben we te maken met forse kostenoverschrijdingen.

Er is momenteel nog een gebrek aan verwerkingscapaciteit van PMD, waardoor hiervoor zelfs moet worden uitgeweken naar Duitsland.

En tot slot wordt een deel van het thuis gescheiden PMD alsnog afgekeurd, terwijl de overgebleven rest zo vervuild is dat er door de sorteerinstallatie alsnog bijna 30% aan restafval wordt uitgehaald.

Daarom lijkt het ons van essentieel belang dat we de komende tijd nog eens extra kritisch kijken naar de vraag waar het inhoudelijk om dient te gaan, namelijk “Wat is de daadwerkelijk milieuwinst van ons ingezette afvalbeleid?” Het uitgangspunt om zo min mogelijk restafval te hebben, lijkt ons niet het juiste vertrekpunt. Het doel moet juist zijn om het milieu minder te belasten. We willen graag een maximale milieuwinst behalen met goed gescheiden afvalstromen of beter gezegd gecontroleerde stromen met grondstoffen die goed herbruikbaar zijn.

Het moge duidelijk zijn dat we onze vraagtekens stellen bij de huidige manier van inzameling van ons PMD en dat we de toegezegde evaluaties met belangstelling tegemoet zien.