Levendige discussie met VVD tweede kamerlid André Bosman

Op dinsdag 12 november jongstleden sprak VVD 2e kamerlid en defensiespecialist André Bosman de leden uit Baarn, Bunschoten en Soest toe.

© VVD BBS

Op dinsdag 12 november jongstleden sprak VVD 2e kamerlid en defensiespecialist André Bosman de leden uit Baarn, Bunschoten en Soest toe na afloop van de algemene ledenvergadering.

Dhr. Bosman pleitte voor structureel meer middelen voor defensie en het veiligheidsdomein, welke te veel waren teruggeschaald tijdens de economische crisis; onze veiligheid moet niet onderhevig zijn aan economische schokken. Tevens sprak hij over de noodzaak voor een cultuuromslag richting een dynamischer defensieapparaat en grotere slagkracht.

Vervolgens ging hij in op bredere thema’s richting het kabinetsbeleid en de rol van de VVD daarin, naar aanleiding van de VVD Discussienota Liberalisme dat werkt voor mensen. Er volgde een levendige discussie.