VVD Baarn: Vóór begroting 2020 maar tegen onderzoek vermakelijkheidsretributie

Op woensdag 30 oktober jl. stemde de Baarnse VVD fractie voor de sluitende programmabegroting 2020 maar de fractie zag niets in het voorstel van CDA en CU/SGP om een extra belasting voor dagjesmensen in te voeren. U leest hier verder was onze gedachte hierover was. En ook over onze kritische kanttekening bij de begroting.

Vóór begroting 2020 maar tegen onderzoek vermakelijkheidsretributie

Op woensdag 30 oktober jl. stemde de Baarnse VVD fractie voor desluitende programmabegroting 2020 maar de fractie zag niets in het voorstel van CDA en CU/SGP om een extra belasting voor dagjesmensen in te voeren. U leest hier verder was onze gedachte hierover was. En ook over onze kritische kanttekening bij de begroting.

We hebben het in de debatraad ook al gezegd: de begroting zou een hamerstuk kunnen zijn als de moties en amendementen die bij de behandeling van de Perspectiefnota zijn aangenomen, goed in de begroting zijn verwerkt, en dat is het geval. Echter, wij constateren dat in de begroting sprake is van grote mutaties, zowel positief als negatief, ten opzichte van de in juli vastgestelde Perspectiefnota, en dat is iets wat ons zorgen baart voor wat betreft het financiële beleid voor de toekomst.

Er beginnen zich wolken te vertonen aan de Baarnse financiële hemel en helaas blijkt uit de septembercirculaire dat we dit jaar alweer door het Rijk worden gekort.

Dat brengt ons als vanzelf op de motie van CDA en CU/SGP, want die gaat over het in zicht komen van de bodem van de gemeentelijke schatkist. In deze motie kiezen de indieners voor een oplossingsrichting die de VVD totaal niet aanstaat, zijnde de Pavlov-reactie dat als een overheidsorgaan geld nodig heeft, de belastingen worden verhoogd i.p.v. dat de tering naar de nering wordt gezet.

CDA en CU/SGP hebben voor Baarn een nieuwe belasting uitgevonden: de vermakelijkheidsretributie. Dat de hardwerkende burger zich op een dagje uit vermaakt, mag niet zomaar, dat moet worden belast, en dat hij zijn auto parkeert ook. En ook de hardwerkende ondernemer is de dupe, want het zal linksom of rechtsom zijn weerslag krijgen in zijn inkomsten.

Wij als VVD zien daar helemaal niets in. We zijn principieel tegen het onnodig verhogen van de belastingdruk. Als er geld moet worden gevonden voor ambities, moet je keuzes maken. Politiek is keuzes maken en daar is de VVD niet bang voor.

We stemden tegen deze motie stemmen, ook al wordt daarin alleen maar om een onderzoek gevraagd. Wethouder Stroo en zijn ambtenaren kunnen hun tijd beter gebruiken; dat scheelt ook weer in de financiën.