Cultuurhuis Arcade (Deel 2)

Op woensdag 25 september jl. is onze motie waarin we het college verzoeken voor 1 december a.s. met een raadsvoorstel te komen over een verder onderzoek naar de mogelijkheden voor een Cultuurhuis op de Brink met grote meerderheid aangenomen.

Motie Cultuurhuis Arcade 25 september 2019

Op woensdag 25 september jl. is onze motie waarin we het college verzoeken voor 1 december a.s. met een raadsvoorstel te komen over een verder onderzoek naar de mogelijkheden voor een Cultuurhuis op de Brink met grote meerderheid aangenomen.

Enkele maanden geleden hebben we als raad besloten het bestaande Theater De Speeldoos te verbouwen en de Bibliotheek en Volksuniversiteit ook in het te verbouwen pand aan de Rembrandtlaan een plek te geven. 

Dat is een proces van jaren geweest waarin vele afwegingen zijn gemaakt, en ik kan wel zeggen: op een zorgvuldige manier.  

Natuurlijk is een theater ín het centrum mooier dan net buiten het centrum. Maar er waren nooit écht geschikte panden voor een theater van de omvang van De Speeldoos beschikbaar en het was sowieso altijd onbetaalbaar voor een kleine gemeente als Baarn.

En toen, net voordat de verbouwing van het Theater startte, kwam een projectontwikkelaar met een pand dat mogelijk wél geschikt is te maken in het centrum. En inderdaad op een prachtige plek! Dit is de kans voor de Speeldoos in het centrum, zeiden vele Baarnaars. 

Daarom waren wij in de zomer bereid de projectontwikkelaar JeeGee Vastgoed een kans te geven zijn plannen uit te werken en aan ons te presenteren. Dat heeft hij vorige week gedaan. Nogmaals onze complimenten aan de heer Zijtveld voor dat wat er in toch korte tijd is uitgezocht en met de verschillende partijen op papier is gezet.

Wat betreft de gepresenteerde plannen: Wij vinden dat JeeGee Vastgoed hoog inzet, erg hoog inzet. Dat wat door JeeGee Vastgoed in de gepresenteerde plannen van de gemeente wordt gevraagd is wat ons betreft te overvraagd. We hadden als reactie daarop kunnen zeggen: stop maar, dit wordt niets.  

Echter, uit de presentatie, uit de vele reacties van Baarnse inwoners en uit de reactie van het College blijkt dat nog niet alle opties en mogelijkheden zijn meegenomen in de plannen. Dat er door het meegeven van duidelijke kaders gerichter en uitgebreider onderzocht kan worden of het dan misschien toch écht voor onze gemeente mogelijk is een cultuurhuis op de Brink te hebben. 

De VVD heeft nog steeds serieuze twijfels over de financiële haalbaarheid van het plan. Maar we willen het heel graag een kans geven. Omdat een cultuurhuis op deze plek niet snel meer voorbij zal komen. En daarom dienden wij op 25 september jl  samen met D66, CDA en CU/SGP een motie in om de projectontwikkelaar nog een paar maanden langer de mogelijkheid te geven de plannen binnen kaders verder uit te werken. De termijn willen we nadrukkelijk beperken tot 1 december. Omdat de vorige motie voor wat verwarring zorgde v.w.b. de status en dan met name v.w.b. de openbaarheid en inspraak van inwoners, roepen we in deze motie het college op één en ander met JeeGee Vastgoed uit te zoeken en met een raadsvoorstel naar de raad te komen. Zodat de raad er in de vergadercyclus van januari 2020 over kan praten en dan eind januari definitief een beslissing neemt. 

 

Suzanne Oortman Gerlings

Fractievoorzitter VVD Baarn