Cultuurhuis Arcade

Besluit in de Raad d.d. 3 juli 2019, Maike Koenders Als lokale, liberale partij verwelkomen wij particuliere initiatieven natuurlijk van harte: we staan graag open voor nieuwe, haalbare ideeën van ondernemers. Zo ook voor het onlangs bekend gemaakte plan van JeeGee vastgoed om op de locatie van het Arcade gebouw een Baarns cultuurhuis te bouwen. Want laten we eerlijk zijn: ook onze droom zou uitkomen als het financieel haalbaar zal blijken om een nieuw cultuurhuis in ons prachtige centrum te realiseren.

Cultuurhuis Arcade

Besluit in de Raad d.d. 3 juli 2019, Maike Koenders

Als lokale, liberale partij verwelkomen wij particuliere initiatieven natuurlijk van harte: we staan graag open voor nieuwe, haalbare ideeën van ondernemers. Zo ook voor het onlangs bekend gemaakte plan van JeeGee vastgoed om op de locatie van het Arcade gebouw een Baarns cultuurhuis te bouwen. Want laten we eerlijk zijn: ook onze droom zou uitkomen als het financieel haalbaar zal blijken om een nieuw cultuurhuis in ons prachtige centrum te realiseren.

Zoals we al eerder hebben betoogd, weten we heel goed wat er momenteel op het spel staat. Bovendien zijn we ons terdege bewust van onze rol als belangenafwegers waarbij we naar het grote(re) geheel moeten kijken.

Hoewel een grote meerderheid in de gemeenteraad nog maar drie maanden geleden heeft ingestemd met de kredietaanvraag voor de (ver)nieuwbouw van het Speeldoosgebouw, wij nog volledig achter deze beslissing staan én de plannen voor het project Speeldoos/bibliotheek/volksuniversiteit al in een vergevorderd stadium zijn, zijn we wel bereid om dit wellicht interessante plan een eerlijke kans te geven en om de heer Zijtveld de mogelijkheid te bieden om zijn ideeën financieel te onderbouwen.

Doorpakken is echter essentieel. Niet alleen om onnodige vertraging van de reeds in gang gezette plannen te voorkomen, maar vooral ook om ervoor te zorgen dat wij aan het eind van de rit niet willen constateren dat onze breed gekoesterde culturele voorzieningen helemaal uit Baarn zijn verdwenen. Ons inziens is vier maanden voor een uitwerking van de plannen te lang, maar wij geven de initiatiefnemer graag twee maanden de tijd.