LANG LEVE KUNST, CULTUUR & EDUCATIE IN DE SPEELDOOS!

Het is duidelijk: kunst, cultuur en educatie leven in Baarn en houden de gemoederen flink bezig! Het is een goed teken, want het behoud van onze culturele en educatieve voorzieningen is het waard om voor op te komen. Dat kunst en cultuur inspirerend werken, blijkt uit de diverse bijdragen en inzichten van inwoners die o.m. in de Baarnsche Courant worden gedeeld. Laten we ook niet vergeten dat kunst, cultuur en educatie verbinden en vertrouwen (in de toekomst, jezelf of juist de ander) kunnen geven. Vanuit deze laatste gedachte een aantal overwegingen.

Het is duidelijk: kunst, cultuur en educatie leven in Baarn en houden de gemoederen flink bezig! Het is een goed teken, want het behoud van onze culturele en educatieve voorzieningen is het waard om voor op te komen. Dat kunst en cultuur inspirerend werken, blijkt uit de diverse bijdragen en inzichten van inwoners die o.m. in de Baarnsche Courant worden gedeeld. Laten we ook niet vergeten dat kunst, cultuur en educatie verbinden en vertrouwen (in de toekomst, jezelf of juist de ander) kunnen geven. Vanuit deze laatste gedachte een aantal overwegingen.

Belangrijk om niet uit het oog verliezen, is dat Theater de Speeldoos , Bibliotheek en Volksuniversiteit Baarn (verder ook: TBV) zélfhebben aangegeven met elkaarde grootst mogelijke voordelen en kansen te zien in een samenwerking op één locatie aan de Rembrandtlaan.

Uit gesprekken met de overige culturele en maatschappelijke organisaties was voor TBV duidelijk geworden dat bij gezamenlijke huisvesting met deze andere organisaties slechts een beperkte functionele synergie zou ontstaan. Theater, Bibliotheek en Volksuniversiteit vertrouwen erop dat juist zij samen kunnen bouwen aan een duurzame toekomst van hun organisaties. Vooral omdat de organisaties zelf aangaven volledig achter het raadsvoorstel van juni 2017 te staan, is het (gewijzigd) besluit over de uit te werken samenwerking tussen de Speeldoos , Bibliotheek en Volksuniversiteit destijds ook door een grote meerderheid van de raad aangenomen.

Wij hebben bewust gekozen voor een gezamenlijke huisvesting aan de Rembrandtlaan (op 600 meter wandelen van de huidige locatie van de Bibliotheek). Dit is vooral ingegeven doordat Theater de Speeldoos actief naar samenwerking zoekt met als doel het beter benutten van het aantal vierkante meters en daarmee een betere exploitatie van het gebouw. Dit moet kunnen ontstaan door kruisbestuiving van verschillende activiteiten die niet alleen ’s avonds, maar ook overdag plaatsvinden. Dat ligt helemaal in het verlengde van het uitgangspunt in het collegeprogramma voor het beleidsterrein cultuur, namelijk een efficiënt ruimtegebruik van de benodigde gebouwen.

Tijdens de informatieavond op 14 januari jl. bleek duidelijk uit het ontwerp voor de verbouwing van het huidige gebouw van de Speeldoos dat er sprake is van efficiënt ruimtegebruik dat aansluit bij de wensen en behoeften van de betrokken organisaties. Ook het aspect van duurzaamheid van het gebouw is centraal gesteld. Het zal daarmee een compact en kostenefficiënt gebouw worden dat tegen relatief lage investeringskosten kan worden gerealiseerd, met als resultaat dat het samenwerkingsverband in het Speeldoosgebouw kan komen tot een gezonde, financiële exploitatie.

We zijn ons er terdege van bewust wat er momenteel op het spel staat: het ook voor de toekomst in stand houden van het cultureel-maatschappelijk leven in Baarn. Voor ons is het daarbij essentieel dat we nu ook moeten ‘doorpakken’, voordat deze belangrijke culturele voorzieningen helemaal uit Baarn zijn verdwenen. Laten we ons meeslepen door (te) grote ambities (en de daarbij behorende langlopende procedures), dan kunnen we ons waarschijnlijk niet eens meer afvragen  waar de bibliotheek het beste kan worden gehuisvest en of de Speeldoos haar aantrekkelijke programmering nog kan blijven bieden. Dat is waar we nu voor staan en dat dit geen loos alarm is, maakt ook de noodkreet van RTV Baarn duidelijk: ongewijzigd beleid en zelfstandig blijven doorgaan, zal ervoor zorgen dat hun voortbestaan in gevaar komt.

Tot slot, terugkomend op het vermogen van kunst, cultuur en educatie om te verbinden en om vertrouwen te geven. Heel veel mensen zetten zich in voor het behoud van ons cultureel-maatschappelijk leven in Baarn. Zij doen dit met een grote betrokkenheid, kennis van zaken en gevoel voor verantwoordelijkheid. Daarbij is de besluitvorming (zo) open, eerlijk en duidelijk (mogelijk) voor alle inwoners van Baarn. U mag erop vertrouwen dat de best haalbare cultureel-maatschappelijke voorziening ook voor de toekomst zal worden gerealiseerd die alle Baarnaars, jong en oud, veel te bieden heeft.

Namens VVD fractie Baarn,

Maike Koenders