Vaststellen voorkeursvariant beeldkwaliteitsplan openbare ruimte

Tijdens de Debatvergadering in de Raad van 12 december 2018 heeft VVD Baarn duidelijk aangegeven de kwaliteit van de openbare ruimte belangrijk te vinden. Dat is het visitekaartje van Vorstelijk Baarn.

Tijdens de Debatvergadering in de Raad van 12 december 2018 heeft VVD Baarn duidelijk aangegeven de kwaliteit van de openbare ruimte belangrijk te vinden. Dat is het visitekaartje van Vorstelijk Baarn.

Om de kwaliteit van onze openbare ruimte te vergroten, gaat er worden gewerkt met een Beeldkwaliteitplan, waarbinnen de Raad drie beheervarianten worden voorgelegd. De door het college aangedragen voorkeursvariant 2 heeft echter niet direct onze voorkeur. In deze variant wordt namelijk voor alle wijken het onderhoud vastgesteld op niveau C, waarbij termen als discomfort, sober en matig horen. Doordat de gemeente bewonersparticipatie actief gaat stimuleren, zou dat vervolgens moeten worden opgevijzeld naar een ‘voldoende’ niveau B. Dat vinden wij een riskante keuze. Participatie moet naar onze mening niet van bovenaf komen, maar juist vanuit de gebruikers van de openbare ruimte zelf. En wat als het niet lukt om de bewonersparticipatie goed van de grond te krijgen? Dan zit Baarn met "onverzorgde" wijken.

Ja, wij zijn een voorstander van participatie, op zoveel mogelijk terreinen, maar bij het onderhoud van de openbare ruimte zo zwaar inzetten op zelfbeheer door bewoners, lijkt ons geen goed idee. Neem liever als uitgangspunt een hoger serviceniveau, waarin niveau C niet of nauwelijks voorkomt, en geef bewoners die zelf verantwoordelijkheid willen nemen daar alle ruimte, ondersteuning en middelen voor.

 

De heer van der Meij heeft tijdens de raadsvergadering ook een specifieke vraag gesteld over de begaanbaarheid van wandelpaden die wordt belemmerd door overhangend groen. Er is budget beschikbaar, dus wij zouden een concrete toezegging willen over de handhaving op overhangend particulier groen op de openbare wandelpaden en de termijn waarop dit zal plaatsvinden.

 

Tijdens de Besluitvergadering in de Raad van 19 december 2018 was VVD Baarn mede-indiener van een amendement op het raadsvoorstel van het college. Het amendement verwoordt namelijk wat wij eerder hebben ingebracht in het debat.

We vinden de kwaliteit van onze openbare ruimte belangrijk. Hierbij horen geen termen als: discomfort, sober en matig. Maar wel: voldoende, goed, heel en veilig. Daarbij willen we geen onderscheid tussen de verschillende wijken. Iedereen moet kunnen genieten van een vorstelijke omgeving zonder zwerfvuil, met correct onderhouden grasperken, planten, struiken en bomen en goed begaanbare trottoirs en fietspaden.

Wij zullen ontwikkelingen van bewonersparticipatie bij het onderhoud van onze openbare ruimte met belangstelling volgen en zien uit naar de resultaten van het nieuwe beeldgericht werken bij de door de wethouder toegezegde evaluatie over twee jaar.