Baarn kiest bewust VVD!

In de bijlage treft u ons verkiezingsprogramma

Beste Baarnaars,

De verkiezingen staan weer voor de deur. Verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad. Dat betekent dat u op woensdag 21 maart 2018 uw stem kunt uitbrengen op de partij die volgens u het beste de belangen van de Baarnse bevolking vertegenwoordigt in ons gemeentebestuur.

De VVD heeft zich ook in Baarn de afgelopen decennia een belangrijke bestuurderspartij getoond. Vrijwel altijd was de VVD de grootste partij en was er een VVD wethouder in het college met belangrijke portefeuilles als financiën en ruimtelijke ontwikkeling.

Dat is niet voor niets. De VVD staat voor solide beleid. Geen hapsnap of met alle windrichtingen meewaaien. Solide betekent doorgaan op een ingezette koers. Luisteren naar u als inwoners van Baarn, Eembrugge en Lage Vuursche en voortdurend belangen afwegen. Leren van gemaakte fouten en zoeken naar de beste oplossingen.

Om de beste oplossingen te zoeken, is het belangrijk dat we creatief en ondernemend zijn. Niet stilzitten en toekijken, maar acties ondernemen waar nodig. Ons beleid aanpassen aan de tijd. Dat betekent veel praten met belanghebbenden en zorgen dat we de juiste beslissing voor Baarn nemen.

Als we het over Baarn hebben, hebben we het ook over de vele voorzieningen en de prachtige natuur waarin we mogen leven en recreëren. Daar zijn we trots op. We willen het vorstelijke van Baarn zoveel mogelijk uitstralen.

Vandaar dat de samenstellers van het programma dat voor u ligt, gekozen hebben voor het thema:

Solide-ondernemend-vorstelijk

Het is natuurlijk niet vanzelfsprekend dat de VVD weer de grootste partij is. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen kreeg een lokale partij net wat stemmen meer. Daarom is het ook nu weer zó belangrijk dat u op 21 maart naar de stembus gaat.

Ons verkiezingsprogramma is er op gericht om ons prachtige Baarn te behouden of nóg mooier te maken. Dit verkiezingsprogramma zorgt ervoor dat we beschermen wat we met elkaar hebben opgebouwd en dat we een Baarn blijven waar het fijn leven, wonen en werken is.

Dus wilt u een solide, ondernemend en vorstelijk Baarn? Stem VVD!

Suzanne Oortman Gerlings-van Hal
Namens VVD Baarn