Duurzaam Waterbeheer Baarn (Regenton)

Wij zijn vóór de twee subsidieverordeningen voor duurzaam waterbeheer door particulieren in Baarn, namelijk de ‘Verordening subsidiëring afkoppelen hemelwater gemeente Baarn' en de 'Verordening subsidiëring groene daken gemeente Baarn'.

Wij zijn vóór de twee subsidieverordeningen voor duurzaam waterbeheer door particulieren in Baarn, namelijk de ‘Verordening subsidiëring afkoppelen hemelwater gemeente Baarn'  en de 'Verordening subsidiëring groene daken gemeente Baarn'.

De argumenten om voor deze twee subsidieverordeningen te stemmen, zijn eerder tijdens de raadsvergaderingen door de heer van der Meij helder verwoord:

“Wij kiezen graag voor maatregelen die structureel grote hoeveelheden water zo goed mogelijk in de grond krijgen en die het grootst mogelijke effect sorteren. Daarbij zijn wij tegen een versnippering van het subsidiebudget, maar vóór een subsidie ter ondersteuning van de grootste investering die particulieren doen om bestaand verhard oppervlak af te koppelen van het gemengde riool of om groene daken aan te leggen.”

Wat betreft de motie Regenton. In de verordeningen is bewust gekozen om regentonnen niet onder de regeling te laten vallen: bij regentonnen is namelijk geen garantie te geven dat hemelwater niet alsnog in het gemengde riool terecht komt. Wij zijn daarom tegen de motie van GroenLinks.

Mocht evenwel worden gekozen voor een subsidie voor een regenton, dan lijkt het ons van belang vast te leggen dat de regenton bij de woning hoort en eigendom blijft van de gemeente. Dit om te voorkomen dat er gesubsidieerde regentonnen vrijelijk worden verhandeld.