Reclamemast Sportpark deel II

Standpunt VVD Baarn mbt Reclamemast Sportpark – deel II

Het zal duidelijk zijn dat wij teleurgesteld zijn over de gehele gang van zaken m.b.t. de reclamemast.

Zo is gevolgde procedure in de raad chaotisch geweest, wat in onze ogen de totstandkoming van de besluitvorming en daarmee ook de toegankelijkheid voor betrokken burgers zeker geen goed heeft gedaan.

Zijn wij persoonlijk teleurgesteld dat Baarn niet wordt ‘verfraaid’ met een reclamemast? Daarover werd in de fractie verschillend gedacht, maar alle belangen zijn uiterst zorgvuldig afgewogen. Uiteindelijk kozen wij voor één mast op gemeentegrond juist om wildgroei van reclamemasten op de industrieterreinen te voorkomen.  De gekozen locatie op gemeentegrond op het sportpark, naast een industrieterrein en de A1, zou voor ons niet tot een ernstig aantasting van de natuur leiden.

Het meest teleurgesteld zijn wij echter over het resultaat. Tot de grootste verliezers van deze besluitvorming rekenen wij namelijk alle sporters van Baarn. Voor ons was doorslaggevend om vóór deze reclamemast te stemmen, dat de opbrengsten hiervan structureel zouden worden geoormerkt en beschikbaar zouden komen voor de breedtesport in Baarn. Let wel, we hebben het hier over een gegarandeerde, structurele, financiële bijdrage van ruim 920.000 euro aan de sport. Een substantieel bedrag dat ook niet ten koste van ons gemeenschapsgeld gaat. Wij zijn benieuwd wat de partijen die eerst voor toekenning van dit geld aan de sporters waren hier in de toekomst tegenover zullen stellen? Want het was ons uiteindelijk te doen om geld voor de vele sporters in Baarn.

U begrijpt dat wij tegen het amendement en tegen het gewijzigde raadsvoorstel hebben gestemd.